Online tanító aktív tanárok
összes tanár adatlapja (95)
ÁBRáZOLó GEOMETRIA (2)ALGEBRA (1)ALGORITMUSOK (1)ALGORITMUSOK, MóDSZEREK (1)ÁLLAMPOLGáRI ISMERETEK (1)ÁLTALáNOS ISKOLA - ALSó TA (2)ANALíZIS (2)ANALóG áRAMKöRöK (2)ANALóG éS DIGITáLIS TECHNI (2)ANATóMIA (2)ANGOL IRODALOM, TöRTéNELEM (1)ANGOL NYELV (16)ANGOL NYELV - GAZDASáGI (6)ANGOL NYELV - JOGI (1)ANGOL NYELV - MűSZAKI (1)ANGOL NYELV - ORVOSI (1)ANGOL NYELV - TURIZMUS (5)ANGOL NYELV - üZLETI (6)ARAB NYELV (1)ÁRAMLáSTAN (1)AUTOCAD-ES TERVEZéS / CAM (1)AUTOMATIKA (1)BIOKéMIA (4)BIOLóGIA (3)BIOMETRIA, BIOMATEMATIKA (1)BLUES (1)C# (2)C++, VISUALC++ (1)CAD AUTOCAD (2)COACHING (1)DALSZöVEGíRáS (1)DIFFERENCIáLEGYENLETEK (1)DIFFERENCIáLSZáMíTáS (2)DIGITáLIS áRAMKöRöK (2)DISZKRéT MATEMATIKA (1)DOB (1)EGYéB TáRGYAK HATéKONY SEG (2)ELEKTRONIKA (3)ELEKTROTECHNIKA (3)ELEMI SZILáRDSáGTAN (1)ÉLETTAN (1)ELőADóMűVéSZET (1)ÉNEK (KLASSZIKUS) (1)ENERGETIKA(I MéRETEZéS) (2)EXCEL (+VBA) (1)FéNYTAN OPTIKA (1)FIZIKA - áLT. éS KöZéPISKO (3)FIZIKA - EMELT SZINTű, FEL (4)FöLDRAJZ (2)FORDíTáS (3)FRANCIA IRODALOM, TöRTéNEL (2)FRANCIA NYELV (12)FRANCIA NYELV - GAZDASáGI (5)FRANCIA NYELV - JOGI (1)FRANCIA NYELV - TURIZMUS (6)FRANCIA NYELV üZLETI (2)GAZDASáGI ISMERETEK (1)GAZDASáGI MATEMATIKA (2)GEOMETRIA (1)GéPRAJZ, GéPELEMEK (1)GITáR BASSZUSGITáR (1)GITáR ELEKTROMOS (5)GITáR KLASSZIKUS (4)GRáFELMéLET (1)GRAFOLóGIA (1)GYERMEKFEJLESZTéS (1)HANGKéPZéS (2)HANGSZER - EGYéB (2)HEGEDű (1)HITTAN, VALLáSTöRTéNET (1)HON- éS NéPISMERET (1)HORVáT (2)HőTAN, TERMODINAMIKA (1)HUNGARIAN FOR FOREIGNERS (2)IDEGENVEZETéS (1)IMPROVIZáCIó (5)INDONéZ (1)INFORMATIKA - GRAFIKA (1)INFORMATIKA éRETTSéGI FELK (2)INFORMATIKA VIZSGAFELKéSZí (1)INFORMATIKAI ALAPISMERETEK (2)INTERJúRA FELKéSZíTéS (3)IRáNYíTáSTECHNIKA (1)JAPáN (2)JAZZ ELMéLET (2)JAZZELMéLET (4)KITEX KERESKEDELMI SZAKNYE (3)KéMIA (7)KINEMATIKA (1)KINETIKA (1)KOMMUNIKáCIó (1)KOMPLEX FüGGVéNYTAN (1)KöRNYEZETISMERET (1)KöRNYEZETVéDELEM (1)KöZGAZDASáGTAN (2)KVANTITATíV MóDSZEREK (2)LATIN (1)LéGZéSTECHNIKA (3)LINEáRIS ALGEBRA, MáTRIXOK (2)LOVáRI CIGáNY (1)MAGYAR NYELV (7)MAGYAR NYELV éS IRODALOM (2)MAGYAR NYELVTAN (3)MAKROöKONóMIA (2)MALáJ (2)MATEMATIKA (9)MATEMATIKA IDEGEN NYELVEN (1)MATEMATIKA MINDEN SZINTEN (1)MECHANIKA (2)MECHATRONIKA (1)MéRéSTECHNIKA (2)MICROSOFT ACCESS (2)MICROSOFT OFFICE, WORD, EX (3)MIKROöKONóMIA (2)MODERN, JAZZ (1)MODERN VáLLALATI PéNZüGYEK (1)MűSZAKI RAJZ - GéPéSZET (2)MűSZAKI RAJZ - VILLAMOSSáG (1)NéMET IRODALOM, TöRTéNELEM (1)NéMET NYELV (23)NéMET NYELV - GAZDASáGI (7)NéMET NYELV - JOGI (1)NéMET NYELV - MűSZAKI (1)NéMET NYELV - ORVOSI (4)NéMET NYELV - TURIZMUS (8)NéMET NYELV üZLETI (8)NUMERIKUS MATEMATIKA (1)NYELVéSZET, NYELVTUDOMáNY (1)OLASZ NYELV (8)OLASZ NYELV - GAZDASáGI (3)OLASZ NYELV - JOGI (2)OLASZ NYELV - TURIZMUS (4)OLASZ NYELV üZLETI (3)OPERáCIóKUTATáS (2)OROSZ NYELV (5)OROSZ NYELV - GAZDASáGI (1)OROSZ NYELV - TURIZMUS (1)OROSZ NYELV üZLETI (1)ÖSSZHANGZATTAN (1)PHOTOSHOP (1)PROGRAMOZáS (3)RITMUSFEJLESZTéS (1)RóMAI JOG (1)SPSS STATISTICS (1)SAKK (1)SOUL, R&B (1)SPANYOL IRODALOM, TöRTéNEL (2)SPANYOL NYELV (11)SPANYOL NYELV - GAZDASáGI (8)SPANYOL NYELV - JOGI (1)SPANYOL NYELV - MűSZAKI (1)SPANYOL NYELV - ORVOSI (1)SPANYOL NYELV - TURIZMUS (9)SPANYOL NYELV üZLETI (4)STATIKA (1)STATISZTIKA (4)SVéD (1)SZAKDOLGOZATI KONZULTáCIó (4)SZAXOFON (1)SZERB (2)SZOLFéZS (4)SZUAHéLI NYELV (1)TáRSADALOMISMERET (1)TEHETSéGFEJLESZTéS (1)TöRTéNELEM (4)TROMBITA (1)UNGARISCH FüR AUSLäNDER (2)VáLLALATI PéNZüGYEK (1)VALóSZíNűSéGSZáMíTáS, KOMB (2)VILLAMOSSáGTAN (4)WEB CSS (1)WEB HTML (1)WEB JAVASCRIPT (1)WEB PHP (1)WEBOLDAL SZERKESZTéS (1)ZENEELMéLET (3)ZENEKARI GYAKORLAT (1)ZENESZERKESZTéS (2)ZENESZERZéS (1)ZONGORA (2)


KIS TÜRELMET, NÉHÁNY MÁSODPERC ÉS TÖLTÖM AZ OLDALT ...

1
(név nélkül) 
elismert szaktekintély
06-70-551-36-29
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Nemet anyanyelvű hölgy vállal oktatást, lektorálást, tolmácsolást, fordítást, és korrepetálást minden szinten.

06705513629
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Német nyelv (minden szinten)
Óradíj: 4400 Ft / 60 perc / fő
4000 Ft / 45 perc / fő (2 fő esetén)
Oktatok:
Helyszín: online tanítok (Skype)
Időpontok: hétköznap, hétvégén, szombaton, vasárnap is
WEB:
2
Talián Szilvia (44 éves)
főiskolai diplomával rendelkezem
06-30-854-98-50
Képgaléria
1 2
Bemutatkozás

Sokéves (17 év) tapasztalattal vállalok: általános olasz nyelvoktatást, korrepetálást, érettségire (közép-emelt szint), nyelvvizsgára való felkészítést (ITK Origo, BME, CILS, CELI,ECL, TELC), olasz szakmai nyelvoktatást: idegenforgalmi-vendéglátóipari, gazdasági és nemzetközi kapcsolatok. 60 perces óra is választható: 3700 Ft/fő. Szaknyelv oktatás ára: 5500 Ft/90 perc, 4500 Ft/60 perc.Továbbá várom olyanok jelentkezését is, akik olasz szakos hallgatók, és szakdolgozatukhoz konzultációra van szükségük, annak javításához, lektoráláshoz. 2-3 fős csoportokat is vállalok. Skype-n és viberen is vállalok oktatást. Várok szeretettel mindenkit.
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Olasz nyelv (minden szinten)
Olasz nyelv - turizmus (minden szinten)
Olasz nyelv - gazdasági (minden szinten)
Olasz nyelv üzleti (minden szinten)
Nemzetközi kapcsolatok (minden szinten)
Óradíj: 5000 Ft / 90 perc / fő
4500 Ft / 90 perc / fő (2 fő esetén)
3000 Ft / 90 perc / fő (kiscsoportos)
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő), csoportos (3-6 fő)
Helyszín: lakásomon, online tanítok (Skype), webfelületen
Időpontok: reggel, délelőtt, kora délután, késő délután, estefelé, hétköznap
 HKSzCsPSzV
reggelXXXXX  
délelőttXXXXX  
kora délutánXXXXX  
késő délutánXXXXX  
estefeléXXXXX  
E-mail:
Kattintson ide!
WEB: http://olaszoktatas.hu/
3
Ruszkai Réka 
egyetemi diplomával rendelkezem
06-70-322-80-80
Bemutatkozás

Biológia-Kémia szakos tanárként Kémia tantárgyból vállalok középiskolások részére emelt szintű érettségire felkészítést , korrepetálást. Egyetemistáknak zh-ra, vizsgára felkészítését. A sikeres kémia érettségihez alapos tudásra van szükség az általános, szerves és szervetlen kémia területén. Gyorsan és pontosan kell megoldani az emelt szintű vizsgán összetettebb kémiai számítási feladatokat. Értelmezni kell tudni a követelményrendszerben található kémiai kísérleteket mind elméletben, mind gyakorlatban (egy részüket). Az ismeretanyag elsajátítása mellett nagyon fontos a problémamegoldó gondolkodás, tehát a diáknak érteni és alkalmazni is kell tudni a megtanultakat. E kompetenciák megszerzéséhez időre és megfelelő felkészülési ütemtervre van szükség, hogy tartós és hatékony eredményt érjünk el.

Biológia tantárgyból vállalok középiskolások részére emelt szintű érettségire felkészítést , korrepetálást. Egyetemistáknak zh-ra, vizsgára felkészítését. A sikeres biológia érettségihez alapos tudásra van szükség elsősorban a növénytan, állattan, embertan, genetika, sejtbiológia, biokémia és az ökológia területén. Értelmezni kell tudni a követelményrendszerben található biológiai kísérleteket elméletben. Az ismeretanyag elsajátítása mellett nagyon fontos a problémamegoldó gondolkodás, tehát a diáknak érteni és alkalmazni is kell tudni a megtanultakat. E kompetenciák megszerzéséhez időre és megfelelő felkészülési ütemtervre van szükség, hogy tartós és hatékony eredményt érjünk el.
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Kémia (egyetemi szinten)
Biológia (egyetemi szinten)
Biokémia (egyetemi szinten)
Óradíj: 5000 Ft / 60 perc / fő
3500 Ft / 60 perc / fő (2 fő esetén)
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő)
Helyszín: lakásomon, online tanítok (Skype)
Időpontok: bármikor
4
Böcz Tatjana (40 éves)
egyetemi diplomával rendelkezem
06-70-522-69-41
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Привет! Szentpétervári születésű vagyok. 7 hónapos korom óta itt élek Magyarországon, de minden nyaramat Oroszországban töltöttem. Nem csak tanári diplomám van az orosz nyelvből, de gyakorlattal is rendelkezem. Az óráimon eddig még senki sem aludt be :D Sok tanítványom vizsgázott le eme csodálatos nyelvből vagy felvételt nyert az orosz szakra. Referencia: az M5 csatorna "Szólalj meg oroszul!" c. nyelvoktató sorozatának műsor vezetője és háttértanára vagyok. Az órákat a lakhelyemen szeretem megtartani.
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Orosz nyelv (egyetemi szinten)
Óradíj: 4000 Ft / 60 perc / fő
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő), csoportos (3-6 fő)
Helyszín: lakásomon, online tanítok (Skype)
Időpontok:
 HKSzCsPSzV
reggelXXXXX  
délelőttXXXXX  
kora délutánXXXXX  
késő délután       
estefelé       
WEB: http://orosznyelv.hupont.hu/1/bemutatkoz
5
Vadász Anett (29 éves)
egyetemi diplomával rendelkezem
06-30-490-90-70
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Óráimon a beszédre helyezem a fő hangsúlyt, mivel úgy vélem, írásos feladatokat otthon, tanár nélkül is meg lehet csinálni. Az órákon a kreatív feladatokat részesítem előnyben, melyeket személyre szabva állítok össze. Felkészítek nyelvvizsgára, érettségire, de ha csak hobbiból szeretnél tanulni, akkor is szeretettel várlak.
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Spanyol nyelv (minden szinten)
Spanyol nyelv - turizmus (középfokon)
Spanyol nyelv - gazdasági (középfokon)
Óradíj: 5000 Ft / 90 perc / fő
3500 Ft / 90 perc / fő (2 fő esetén)
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő)
Helyszín: online tanítok (Skype)
Időpontok: bármikor
E-mail:
Kattintson ide!
6
Nagy Ibolya
középiskolai tanár
06-1-410-30-24
06-30-842-11-43
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Igényes, középiskolai nyelvtanár vagyok. Egyénre szabott tananyagból és igény szerinti módszerrel tanítok beszédcentrikusan. Egyéni és kiscsoportos órákat is vállalok.
Alapfoktól nyelvvizsgáig tanítok- általános és szakmai /idegenforgalmi és gazdasági szaknyelvet/ angol és német nyelvekből.
Felnőttek és középiskolások számára korrepetálást és érettségi vizsgára felkészítést vállalok olasz,francia és spanyol nyelvekből is.
Óradíj a nyelvi szinttől függően változik.
Ha van Skype-od a távolság nem számít!
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Angol nyelv - üzleti (minden szinten)
Angol nyelv (minden szinten)
Német nyelv (általános és középiskolások)
Olasz nyelv (alapfokon)
Spanyol nyelv (alapfokon)
Francia nyelv (alapfokon)
Német általános és szakmai nyelv (minden szinten)
Angol általános és szakmai nyelv (minden szinten)
Óradíj: 1800 Ft / 60 perc / fő
2200 Ft / 60 perc / fő (2 fő esetén)
3000 Ft / 60 perc / fő (kiscsoportos)
min. 1800 - max.3200 Ft / 60 perc / fő
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő), csoportos (3-6 fő), csoportos (6-20 fő)
Helyszín: lakásomon, tanteremben, munkahelyen, online tanítok (Skype), webfelületen
Időpontok: reggel, délelőtt, kora délután, késő délután, estefelé, hétvégén, szombaton, vasárnap is
E-mail:
Kattintson ide!
WEB:
7
Steinbach Kornél (25 éves)
egyetemi diplomával rendelkezem
06-20-375-55-70
Képgaléria
1
Bemutatkozás

1-12. osztályig és egyetemistáknak vállalok matematika tanítást, rugalmas időpontokban. Több mint 7 év magántanári tapasztalattal.

Olyan tanár vagyok, aki ad házi feladatokat is. Ennek oka, hogy sajnos a matekot nem elég megtanítani, be is kell gyakorolni, hogy tartós tudást adjon.
Emiatt jónak tartom a 90 perces órákat is, hogy legyen idő az óra elején átnézni a házit, illetve minél több feladatot tudjunk az órán közösen megcsinálni. Eddig tanítványaim többségénél bevált a 90 perces óra, még azoknál is, akik figyelmét nehezebb megtartani.
Árak: 5.400Ft/45perc; 7.000Ft/60perc; 9.500Ft/90perc.
2 fő esetén az ár fele annyi/fő: 2.700Ft/45perc/fő; 3.500Ft/60perc/fő; 5.500Ft/90perc/fő.

Diplomámat a BCE-n szereztem alkalmazott közgazdaságtan szakon, korábban az ELTE-re jártam matematika tanári szakra. A matematika oktatást még gimnazistaként kezdtem, lelkesedésem azóta se csökkent. Óráimon nagyon figyelek arra, hogy a diákok "ne vesszenek el", sok órai feladatot is csinálunk, amiből kiderül, hogy tényleg elsajátították-e az adott tananyagot.

Az órákról mindig adok számlát.
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Matematika (minden szinten)
Óradíj: 5400 Ft / 45 perc / fő
2700 Ft / 45 perc / fő (2 fő esetén)
2000 Ft / 45 perc / fő (kiscsoportos)
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő), csoportos (3-6 fő)
Helyszín: lakásomon, tanteremben, online tanítok (Skype), webfelületen
Időpontok: reggel, délelőtt, kora délután, késő délután, estefelé, hétköznap
 HKSzCsPSzV
reggelXXXXX  
délelőttXXXXX  
kora délutánXXXXX  
késő délutánXXXXX  
estefeléXXXXX  
8
Király Laura 
egyetemi diplomával rendelkezem
Bemutatkozás

Szeretnél spanyolt tanulni egy nagy gyakorlattal rendelkező, türelmes tanártól, vidám, stresszmentes órákon, online?

Mit kínálok?
- aktív, használható, magabiztos nyelvtudást
- beszédcentrikus órákat, ahol nem tudod elkerülni a megszólalást
- valóban személyre szabott, a te igényeid szerint kialakított órákat
- kötetlen, jó hangulatot, de gyors haladást

Ki vagyok én?
- egy nagy tapsztalattal rendelkező profi nyelvtanár
- szeretek tanítani, és a tudásomat át is tudom adni
- hatalmas türelmem van és igen céltudatos vagyok
- állítólag jó a humorom és mindig vidám vagyok

Mit tanítok?
- általános spanyolt,
- turizmus /idegenforgalmi és vendéglátóipari spanyolt
- üzleti nyelvet

Kiket tanítok?
- Kicsiket és nagyokat is.

Miért csak Skypeon tanítok?
-Mert külföldön élek.
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Spanyol nyelv - turizmus (minden szinten)
Spanyol nyelv - gazdasági (minden szinten)
Spanyol nyelv (minden szinten)
Spanyol nyelv üzleti (minden szinten)
Óradíj: 5000 Ft / 90 perc / fő
Oktatok: egyénileg
Helyszín: online tanítok (Skype), webfelületen
Időpontok:
 HKSzCsPSzV
reggelXXXXXXX
délelőttXXXXX  
kora délutánXXXXX  
késő délutánXXXXX  
estefeléXXXXX  
E-mail:
Kattintson ide!
9
Farkas Regina (25 éves)
egyetemi diplomával rendelkezem
06-20-976-67-72
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Kedves német/angol nyelv iránt érdeklődő!

Német és angol nyelv oktatását vállalom, amennyiben szeretné nyelvtudását fejleszteni akár nyelvvizsga vagy érettségi céljából, akár csak az adott nyelv iránti érdeklődés miatt. Évek óta tanítok német/angol nyelvet magánóra keretei között kávézókban, könyvtárakban, vagy egyéb, közös megegyezés alapján kiválasztott helyszínen. Egészen kicsi gyermektől felnőttekig tanítottam már, több nálam tanuló egyetemista tett sikeres nyelvvizsgát.
Felső fokú német és angol nyelvvizsgával rendelkezem, illetve németül érettségiztem néhány tantárgyból. Éltem német nyelvterületen, továbbá 3 hónapot éltem Londonban, illetve 1 évet Amerikában, így az angol nyelvet is sokat használtam.
Az órákat igyekszem színessé tenni, hiszen úgy gondolom, egy idegen nyelvet csak úgy lehet igazán elsajátítani, ha minél többféle módszerrel próbáljuk megismerni az egyes területeit.
Amennyiben felkeltettem érdeklődését, várom jelentkezését a megadott elérhetőségeimen!
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Német nyelv (minden szinten)
Angol nyelv (minden szinten)
Óradíj: 4000 Ft / 60 perc / fő
3000 Ft / 60 perc / fő (2 fő esetén)
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő)
Helyszín: bárhol, online tanítok (Skype)
Időpontok: bármikor
10
Hosszú Judit (38 éves)
egyetemi diplomával rendelkezem
06-30-348-83-32
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Diplomás francia nyelvtanárként közel 15 éve foglalkozom nyelvoktatással, ez idő alatt többször éltem és dolgoztam francia nyelvterületen. Oktattam és jelenleg is oktatok középiskolában, nyelviskolában és cégeknél.Szívesen vállalok korrepetálást, érettségire és nyelvvizsgára felkészítést (általános és szakmai, főleg idegenforgalmi és gazdasági szaknyelv). Várom továbbá azokat a lelkes kezdőket is, akik szeretnék megtanulni ezt a gyönyörű nyelvet.
A utóbbi években online órákat is tartok (Skype segítségével)azoknak a diákjaimnak, akik időhiányban szenvednek.
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Francia nyelv - gazdasági (minden szinten)
Francia nyelv - jogi (minden szinten)
Francia nyelv - turizmus (minden szinten)
Francia irodalom, történelem (minden szinten)
Francia nyelv (minden szinten)
Óradíj: 3500 Ft / 60 perc / fő
Oktatok: egyénileg
Helyszín: lakásomon, online tanítok (Skype), webfelületen
Időpontok:
 HKSzCsPSzV
reggelXXXXXX 
délelőttXXXXXX 
kora délutánXXXXX  
késő délutánXXXXX  
estefeléXXXXX  
E-mail:
Kattintson ide!
11
Szekendi Dorottya (36 éves)
06-30-989-56-45
Bemutatkozás

Dinamikus, egyéni igényekhez alakított spanyol nyelvi órák skypon és személyesen a 18.kerületben. Több mint egy évtizedes oktatói gyakorlattal rendelkezve vállalok korrepetálást, nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, nyelvórákat, teljesen kezdő szinttől, felsőfokon is. Ha eredmény orientált vagy, szeretsz lendületesen haladni, gyorsan fejlődni vagy szorít a vizsgaidő, hívj bátran, felkészítelek.
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Spanyol nyelv - gazdasági (minden szinten)
Spanyol nyelv - turizmus (minden szinten)
Óradíj: 3500 Ft / 60 perc / fő
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő)
Helyszín: lakásomon, online tanítok (Skype)
Időpontok: reggel, kora délután, késő délután, hétköznap, hétvégén
E-mail:
Kattintson ide!
12
Gál Judit 
egyetemi diplomával rendelkezem
06-30-581-66-65
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Az online-oktatás nagyon sok időt és energiát spórol meg neked. Lehetsz akárhol a világban, vagy a konyhában, vagy egy tárgyalóban a munkahelyen. Csak internetkapcsolatra és egy laptopra vagy tabletre, esetleg okostelefonra van szükséged, és már kezdődhet is az óra.

Egyetemi végzettséggel, sok-sok tapasztalattal, türelemmel és humorérzékkel rendelkezem. Nagyon kreatív vagyok, gondoskodom arról, hogy nagyon sokat tanulj rövid idő alatt, és sohase unatkozz.

Nyelvvizsgára, érettségire készítek fel.
Magyar nyelv és irodalmat korrepetálok, központi vizsgára, érettségire készítek fel.
A magyart mint idegen nyelvet nagy hatékonysággal tanítom.
Angol nyelvtanulás és korrepetálás.
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Német nyelv
Hungarian for foreigners
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv (általános és középiskolások)
Japán nyelv (alapfokon)
Óradíj: 5000 Ft / 45 perc / fő
3500 Ft / 45 perc / fő (2 fő esetén)
3000 Ft / 45 perc / fő (kiscsoportos)
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő), csoportos (3-6 fő)
Helyszín: tanteremben, online tanítok (Skype), webfelületen
Időpontok: hétköznap, szombaton
 HKSzCsPSzV
reggelXXXXXX 
délelőttXXXXXX 
kora délutánXXXXXX 
késő délutánXXXXX  
estefelé       
E-mail:
Kattintson ide!
13
Kopcsányi Anett (32 éves)
egyetemi diplomával rendelkezem
06-20-574-39-80
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Felfrissítenéd német nyelvtudásodat? Villámgyors nyelvtani rendszerezésre, szókincsbővítésre lenne szükséged? Szeretnél félelem nélkül németül társalogni?
Őszinte érdeklődéssel fordulok leendő tanulóim felé, így fontosnak tartom, hogy közösen válasszuk ki személyiségedhez és a tanulási stílusodhoz leginkább passzoló módszereket, taneszközöket. Szívesen segítek céljaid elérésében, akár eredményes érettségit, közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgát (EURO, Goethe, ÖSD, ELC) tennél, vagy éppen terveid közt szerepel, hogy német nyelvterületen is kipróbáld magad.
Óráimon igyekszem innovatív nyelvtanítási technikákat is alkalmazni, melyekkel mindenekelőtt a kommunikációs készség fejlesztését célzom meg.
Kérlek, ha az előre egyeztetett időponton módosítani szeretnél, azt legkésőbb az előző napon 18 óráig tedd meg!
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Német nyelv (minden szinten)
Interjúra felkészítés
Német nyelv üzleti
konyhai kisegítő,takarító, pincér szakszókincs (minden szinten)
Óradíj: 4000 Ft / 60 perc / fő
2700 Ft / 60 perc / fő (2 fő esetén)
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő), csoportos (3-6 fő)
Helyszín: lakásomon, házhoz megyek, munkahelyen, online tanítok (Skype), webfelületen
Időpontok: reggel, délelőtt, kora délután, késő délután, estefelé, hétköznap, hétvégén, szombaton, vasárnap is
 HKSzCsPSzV
reggelX    XX
délelőttX    XX
kora délután  XX XX
késő délutánXXXXX  
estefeléXXXXX  
E-mail:
Kattintson ide!
14
Sáfárik Szilvia (29 éves)
főiskolai diplomával rendelkezem
06-30-203-38-31
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Érettségi felkészítést vállalok Budapesten.

10 éve készítek fel érettségire diákokat.
Az Óbudai Egyetemen csináltam két BSC szakot, majd MSC képzésemet Szegeden folytattam alkalmazott matematika szakon.

11 alkalom alatt vállalom, hogy minimum elégséges szintre fel tudok készíteni bárkit a középszintű érettségire.
Pénzvisszafizetési garanciát vállalok, azaz ha nem sikerülne az érettségid, vissza adom az összes óra árát :)
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Matematika (minden szinten)
Óradíj: 4000 Ft / 60 perc / fő
3500 Ft / 90 perc / fő (2 fő esetén)
Oktatok: egyénileg
Helyszín: bárhol, online tanítok (Skype)
Időpontok: késő délután, estefelé, hétköznap, hétvégén
E-mail:
Kattintson ide!
WEB:
15
Sánta Ágnes 
egyetemi diplomával rendelkezem
06-20-354-71-77
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Spanyol nyelvet és magyart (spanyol közvetítő nyelvvel) oktatok. Sok kiegészítő anyaggal, részletes magyarázattal, jó hangulatú, türelmes órákkal várom a jelentkezőket.Nagy gyakorlattal, sok éves vizsgáztatói tapasztalattal rendelkezem. Felkészítek közép- és felsőfokú nyelvvizsgára, emelt szintű érettségire, kiutazásra, tárgyalásra, interjúra, általános, üzleti és idegenforgalmi szaknyelven. A helyszín jól megközelíthető, a XI. Bocskai úton található, a Kosztolányi Dezső térnél. Szeretettel várom minden leendő hallgatómat.
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Magyar nyelv (minden szinten)
Spanyol nyelv (minden szinten)
Spanyol nyelv üzleti (minden szinten)
Spanyol nyelv - turizmus (minden szinten)
Spanyol nyelv - gazdasági (egyetemi szinten)
Óradíj: 4000 Ft / 45 perc / fő
3000 Ft / 45 perc / fő (2 fő esetén)
2500 Ft / 45 perc / fő (kiscsoportos)
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő), csoportos (3-6 fő)
Helyszín: lakásomon, online tanítok (Skype), webfelületen
Időpontok: délelőtt, kora délután, késő délután, estefelé, hétköznap, szombaton
E-mail:
Kattintson ide!
WEB:
16
Domszky Zoltán (60 éves)
főiskolai diplomával rendelkezem
06-20-582-47-53
Képgaléria
1 2 3 4
Bemutatkozás

Matematika oktatást, érettségire való felkészítést vállalok általános- és középiskolásoknak Budapesten. Visszatérő tanítványok esetén nincs áremelés, így akár általános iskola első osztályától egészen az érettségiig a kezdő áron foglalkozom a diákkal. Alkalmanként 2 x 45 percet javasolok. Elérhető közelségben (XIX. kerület és környéke) akár házhoz is megyek változatlan árért.

Csak akkor és csak addig vállalom az oktatást, ha és ameddig a tanuló együttműködik velem. Ha viszont ez megtörténik, garantálom az eredményességet. Tűzvédelmi mérnök vagyok, sokéves tapasztalatom van a magánoktatás területén.

rendhagyomatek.hu
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Matematika (általános és középiskolások)
Óradíj: 4000 Ft / 90 perc / fő
Oktatok: egyénileg
Helyszín: lakásomon, online tanítok (Skype)
Időpontok: reggel, délelőtt, kora délután, késő délután, estefelé, hétköznap
E-mail:
Kattintson ide!
WEB: http://rendhagyomatek.hu
17
Kovacsics Timea
főiskolai diplomával rendelkezem
06-20-926-29-71
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Rómában éltem, tanultam, dolgoztam :-)), konferenciatolmácsi és idegenvezetői képesítéssel nyelvtanítást sok éves gyakorlattal minden szinten, szaknyelvvizsgákra (Rigó utca, BME,Telc, CILS, CELI, BGF, OECONOM) való felkészítéssel egyetemben vállalok. Ha időd nem engedi, hogy személyesen részt vegyél óráimon, a hagyományos órákkal megegyező szinvonalú on-line órákat is egyeztethetünk:-) 60perc 4500FT, 90perc 5500FT
Részletes bemutatkozásért látogass el honlapomra: www.tanuljolaszt.hu

***ONLINE AZ ELSŐ 30 PERC AJÁNDÉK

Kedves leendő Tanítványom, több mint 10 éve tanitok angolt és az idegenvezetek (nincs magyar akcentusom, mert privát és szakmai okokbol időm nagy részét anyanyelvűek közt töltöm:) Mindkét tevékenység során érdekes, színes egyéniségekkel találkozom, akikből az óráim során mindig sikerül a maximális tudást kihozni. A kulcs számomra a motviáció, ami tapasztalataim szerint fejleszthető/fejlesztendő – ez ugyanis a tanulási folyamat etalonja. Bővebben rólam: www.tanuljonline.com

Árak:
60perc - 4500Ft
90perc - 5500Ft
De miért is pont hozzám? Íme néhány meggyőző érv:

 Online lső 30 perc ajándék, hogy megismerkedjünk illetve felmérjem a tudását
 Online olasz/angol otthonról, munkahelyről kényelmesen, rugalmasan tud tanulni
 Magyar akcentus nélkül beszelem a nyelvet, 10 év tapasztalat
 Rengeteg kommunikáció, könnyedén
 Motiváló témaválasztás, friss, aktuális anyagokkal (film, zene, CNN, stb.)
 Személyre szabott tananyag
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Olasz nyelv (minden szinten)
Olasz nyelv üzleti
Olasz nyelv - gazdasági
Olasz nyelv - turizmus
Angol nyelv
Angol nyelv - gazdasági
Angol nyelv - turizmus
Angol nyelv - üzleti
Óradíj: 4500 Ft / 60 perc / fő
Oktatok: egyénileg
Helyszín: lakásomon, online tanítok (Skype), webfelületen
Időpontok: bármikor
E-mail:
Kattintson ide!
WEB: http://www.tanuljonline.com www.tanuljon
18
Szabó Kornélia 
egyetemi diplomával rendelkezem
06-30-993-24-08
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Az ELTE-n végeztem programtervező matematikus szakon. 2003 óta tanítok kicsiket és nagyokat egyaránt. Célom, hogy mindenki megértse és ezáltal megszeresse a matekot. Első sorban középiskolásokkal és egyetemistákkal/főiskolásokkal foglalkozom, mert az utóbbi években az a tapasztalatom, hogy ebben a korosztályban vannak a legnagyobb hiányosságok. Legyen az általános korrepetálás(bármilyen szinten), dolgozatra, zh-ra, vizsgára, érettségire, pótvizsgára való felkészítés, fordulj bizalommal hozzám. Ha problémád van, azért, ha még nincs, akkor azért, hogy ne is legyen. Az órák jó hangulatúak, a diákjaim 99%-a sikeresen vizsgázik.

Általam oktatott tárgyak:
Analízis, Gazdasági matematika, Statisztika (I, II), Lineáris algebra, Operáció kutatás, Számítás tudomány, Numerikus analízis, Differenciál egyenletek, Valószínűség számítás, Sztochasztika, Döntéselmélet, DES, Optimum, Diszkrét matematika, Középiskolai matek, szóval bármilyen matematikai problémát tartalmazó tárgy :)

Cégek számára is vállalok oktatást egyéni vagy csoportos formában. A vállalat és a szakterület specifikumainak megfelelően egy előre egyeztetett tananyag kerül leadásra. Ennek díjszabása külön megállapodás alapján történik.
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Analízis (egyetemi szinten)
Statisztika (egyetemi szinten)
Gazdasági matematika (egyetemi szinten)
Lineáris algebra, mátrixok (egyetemi szinten)
Valószínűségszámítás, kombinatorika (egyetemi szinten)
Differenciálegyenletek (egyetemi szinten)
Operációkutatás (egyetemi szinten)
Numerikus matematika (egyetemi szinten)
Kvantitatív módszerek (egyetemi szinten)
Komplex függvénytan (egyetemi szinten)
Gráfelmélet (egyetemi szinten)
Geometria (egyetemi szinten)
Diszkrét matematika (egyetemi szinten)
Differenciálszámítás (egyetemi szinten)
Algebra (egyetemi szinten)
Sztochasztika (egyetemi szinten)
Numerikus módszerek, diszkrét matek (egyetemi szinten)
Óradíj: 4000 Ft / 60 perc / fő
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő), csoportos (3-6 fő), csoportos (6-20 fő)
Helyszín: lakásomon, tanteremben, munkahelyen, online tanítok (Skype)
Időpontok: reggel, délelőtt, kora délután, késő délután, estefelé, hétköznap
 HKSzCsPSzV
reggelXXXXX  
délelőttXXXXXX 
kora délutánXXXXXX 
késő délutánXXXX   
estefeléXXXX   
E-mail:
Kattintson ide!
19
Grégory Chevalier (40 éves)
egyetemi diplomával rendelkezem
06-30-845-19-87
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Magyarországon élő francia tánc művész, nyelv tanár és mérnöki diplomával.
12 éve tanitok egyeniben, nyelvtant, helyes beszéd, nyelv stilust, francia kultura stb.
Nagyon jól beszélek magyarul, ugy hogy tudok hogyan kell tanitani franciát egy magyar anyanyelvü embernek,
megyek franciáországban legalább 3 honapot évente, ugy hogy frissen tudom átadni a kulturáját nyelv tanitáson keresztül, ami számomra nagyon fontos és értekes, azért kérek a megfelelő összeget.
Elfogadom, ha valakinek kevés pénze van, azért kérek minimumt 6000 forintot egy foglalkozásra, ami 60 és 75 perc között tart, attól függetlenül mennyire elfáradunk. De mindenkép örülök több pénz ért, mert tudom hogy többet ér.
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Francia nyelv (minden szinten)
Óradíj: 6000 Ft / 60 perc / fő
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő)
Helyszín: lakásomon, irodámban, online tanítok (Skype), webfelületen
Időpontok: reggel, délelőtt, hétköznap
 HKSzCsPSzV
reggel       
délelőttXX X   
kora délutánXXXX   
késő délután       
estefelé       
E-mail:
Kattintson ide!
20
Sz. Alexandra
egyetemi diplomával rendelkezem
06-70-625-70-48
Képgaléria
1
Bemutatkozás

Kedves Jelentkező!

Néhány dolog, amit érdemes tudni rólam: második anyanyelvem az orosz (köszönhetően a családomnak), aktívan járok ki orosz-ajkú területekre. Ezek mellett orosz szakos tanulmányokat fejeztem be az egyetemen BA és MA orosz filológián. Tapasztalataim vannak évekre visszamenőleg; több tanítványomnak sikerült már nyelvvizsgát szereznie. Az órák általában vidám hangulatban telnek, az anyagot, ha szükséges, személyre szabottan állítom össze. Az időpont egyeztethető.

Várom mindenki megtisztelő jelentkezését!
(a szöveg folytatódik, görgessen le-fel!)
Orosz nyelv (minden szinten)
Óradíj: 3500 Ft / 60 perc / fő
2500 Ft / 60 perc / fő (2 fő esetén)
2000 Ft / 60 perc / fő (kiscsoportos)
Oktatok: egyénileg, párban (2 fő), csoportos (3-6 fő)
Helyszín: lakásomon, online tanítok (Skype), webfelületen
Időpontok: bármikor
E-mail:
Kattintson ide!
WEB:
Még 75 tanár adatlapja hátra van ebben a csoportban! Kattintson IDE!
    Design & programming : Aladin Web | kapcsolat © www.magantanar-kereso.hu 2009-2019     Minden jog fenntartva! - All rights reserved.


Felhasználó:
Jelszó:
Sikertelen a belépés? Kattintson IDE!